Vybíravost je schopnost odolat pokušení v nadějí, že později přijde něco lepšího.